Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông mở rộng năm 2016
Thông báo của Ban tổ chức Hội thi: Hội thi diễn ra vào lúc 7h00 ngày 12/8/2016 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (cơ sở mới), đường Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi.
BTC đã gửi giấy mời dự thi đến từng thí sinh (xem giấy mời).
 
Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nói chung. Năm 2016, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông mở rộng năm 2016”, nội dung cụ thể như sau:
         1. Thành phần tham gia dự thi:  
Là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể và UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh có thể tham gia dự thi theo 1 trong 2 nhóm sau:
- Nhóm ngành thông tin và truyền thông (Nhóm A), bao gồm thí sinh không chuyên Tin học (không tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT hoặc Toán-Tin trở lên) từ các đơn vị:
 • o Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
 • o Báo Quảng Ngãi;
 • o Bưu điện tỉnh;
 • o Đài truyền thanh các huyện, thành phố;
 • o Bưu điện các huyện, thành phố;
 • o Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
 • o Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
 • o Các công ty in, xuất bản trên địa bàn tỉnh;
 • o Các doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông – CNTT trên địa bàn tỉnh.
- Nhóm mở rộng (nhóm B), bao gồm các thí sinh không quá 30 tuổi (tính đến ngày 31/12/2016) từ các đơn vị:
 • o Các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
 • o UBND các huyện, TP.
         2. Thời gian tổ chức Hội thi: vào lúc 7h00 ngày 12/8/2016 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (cơ sở mới), đường Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi. (xem giấy mời)
 
         3. Nội dung thi: bao gồm 2 phần thi: Lý thuyết và thực hành xoay quanh các vấn đề về kiến thức và kỹ năng sử dụng máy vi tính vào giải quyết công việc hằng ngày
 
3.1 Nội dung thi lý thuyết:
- Hiểu biết về pháp luật lĩnh vực CNTT và dịch vụ công trực tuyến: khái niệm và các mức, tình hình triển khai tại địa phương
Tham khảo danh sách văn bản tại đây.
 
3.2 Nội dung thi kỹ năng thực hành:
- Thí sinh có thể sử dụng bộ Office 2003 hoặc 2010 để làm bài thi thực hành.
 
(Thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ Hội thi tại cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông: http://stttt.quangngai.gov.vn hoặc website của Trung tâm CN-TT&TT:  http://nuian.vn).
 
 
        4. Đăng ký dự thi:
- Về số lượng đăng ký:
+ Nhóm A: Mỗi đơn vị có thể cử từ 01 đến 03 thí sinh tham gia.
+ Nhóm B:
o Mỗi Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh cử từ 01 đến 03 thí sinh tham gia.
o Mỗi huyện, TP cử tối đa 06 thí sinh, trong đó có tối đa 03 thí sinh cấp huyện và tối đa 03 thí sinh cấp xã.
- Về phạm vi đăng ký: Đăng ký theo đơn vị nêu tại mục 1. Đối với nhóm B: các cơ quan cấp dưới của các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể, UBND các huyện, TP (cấp huyện/sở) đăng ký với cấp huyện/sở để cấp huyện/sở tổng hợp gửi BTC.
- Thông tin đăng ký: theo mẫu đính kèm (download bản mềm tại đây) và gửi về:
Ban tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông mở rộng năm 2016.
Số 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thời gian đăng ký: Trước ngày 31/7/2016.
(Đồng thời Quý đơn vị gửi bản mềm đăng ký đến địa chỉ email: dbhy-stttt@quangngai.gov.vn).

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 055.3.718.167 (gặp bà Đặng Bảo Hy). 

   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu