Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính
cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019


Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nói chung, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
 
1. Thành phần tham gia dự thi:  
Đối tượng dự thi: Là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải chuyên ngành công nghệ thông tin (không tốt nghiệp từ Cao đẳng ngành CNTT trở lên), đang công tác trong các Sở ban ngành, Hội, Đoàn thể và UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo 1 trong 2 bảng sau:
- Bảng A: Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị có thể cử từ 01 đến 03 thí sinh tham gia.
- Bảng B: UBND các huyện, thành phố. Mỗi huyện, TP cử tối đa 04 thí sinh, trong đó có tối đa 02 thí sinh cấp huyện và tối đa 02 thí sinh cấp xã.
 
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi: dự kiến đầu tháng 9/2019 tại TP Quảng Ngãi.
 
3. Nội dung thi: bao gồm 2 phần thi Lý thuyết và Thực hành gồm các nội dung về kiến thức và kỹ năng sử dụng máy vi tính vào giải quyết công việc hằng ngày:
- Kiến thức quy định trong 10 Mô-đun kỹ năng: từ UI01 đến UI09 và UI14 của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Hiểu biết về pháp luật lĩnh vực CNTT và tình hình triển khai tại địa phương (các vấn đề liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử như: một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, liên thông văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số, an toàn thông tin,…). (xem danh sách văn bản ôn thi)
- Các kỹ năng đáp ứng 08 Mô-đun từ UI02 đến UI09 của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử của tỉnh.
 
4. Hình thức:
- Thi lý thuyết bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính: thí sinh tham gia dự thi sẽ thi lý thuyết trên website thi trắc nghiệm trực tuyến của BTC trước ngày diễn ra Hội thi, thời gian thi 30 phút, thí sinh chủ động đăng nhập và làm bài thi trong một khoảng thời gian (vài ngày trước ngày thi) do BTC quy định (BTC Hội thi sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên website trắc nghiệm tại địa chỉ http://tracnghiem.nuian.vn).
- Thi thực hành trên máy vi tính: thí sinh tham gia dự thi sẽ thi thực hành trên máy tính vào ngày diễn ra Hội thi, thời gian thi 60 phút.
 
5. Ôn luyện:
Thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ này để luyện tập thi trắc nghiệm:
 
6.  Đăng ký dự thi
Các cơ quan, đơn vị tại mục 1 đăng ký tham gia dự thi lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo mẫu đăng ký dự thi và gửi về:
Ban tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thời gian đăng ký: Trước ngày 30/08/2019.
Quý đơn vị vui lòng gửi bản mềm đăng ký qua email Đ/c Diệu Thủy:

ttdthuy-stttt@quangngai.gov.vn

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0255.3.718.167, gặp đồng chí Diệu Thủy (0943870403) hoặc Bảo Hy.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ Hội thi 
 
Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị được biết. Rất mong các cơ quan đơn vị quan tâm và tạo điều kiện để CBCCVC người lao động tham gia dự thi.
  
Trân trọng kính chào./.
 
 

 

 

   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu