Ngày đưa:  06/11/2013 09:15:03 AM
Hướng dẫn thi trắc nghiệm qua website

1. Thi thử:

1.1. Đối với thí sinh không có tài khoản:

    Nhấn vào Thi thử\Thí sinh tự do trên thanh menu ngang.

    Sau đó chọn danh mục câu hỏi để bắt đầu thi.

    Màn hình câu hỏi hiện ra, bạn chọn đáp án đúng rồi nhấn "Lưu và tiếp tục". 

    Nếu muốn bỏ qua câu hỏi này để đến với câu hỏi khác thì nhấn "Qua câu khác" . Nếu muốn dừng thi thử thì nhấn "Kết thúc".

1.2. Đối với thí sinh có tài khoản:

    Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp ở ô đăng nhập bên phải trang tin.

    Sau đó nhấn vào "Phòng tập luyện", rồi chọn 01 đề thi và  tiến hành chọn đề thi rồi tiến hành thi như trên.

2. Thi thật.

B1: Thí sinh truy cập vào trang web thi trắc nghiệm, đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản được cấp. (Khuyến cáo: sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để truy cập trang web, không sử dụng trình duyệt Internet Explorer!)

B2: Thí sinh nhấn vào “Bắt đầu thi” ở menu phải:

B3: Nếu có xuất hiện màn hình chọn ngẫu nhiên đề thi thì thí sinh nhấn vào nút “Chọn ngẫu nhiên 1 đề thi”:

 Nếu không xuất hiện màn hình chọn ngẫu nhiên đề thi thì bỏ qua bước này.
 
B4: Thí sinh nhấn vào nút “Bắt đầu làm bài
 
B5: Đối với từng câu hỏi: check chọn đáp án đúng rồi nhấn nút “Lưu và tiếp tục”:
 
 
B6: Nếu muốn kiểm tra lại hoặc làm lại câu đã làm rồi, nhấn vào “Làm lại” trong dòng tương ứng trong bảng câu hỏi ở menu bên phải:
 
B7: Nếu muốn đi đến một câu hỏi chưa làm bất kỳ thì chọn “Xem câu hỏi” trong dòng tương ứng trong bảng câu hỏi ở menu bên phải:
 
B8: Nếu đã hoàn thành xong bài thi và muốn kết thúc thi thì nhấn nút “Kết thúc”.
 
* Một số lưu ý:
- Không nhấn “Kết thúc” khi chưa hoàn thành bài thi.
- Chú ý đến thời gian làm bài ở thanh thời gian phía trên bài thi. Nếu thời gian hết mà thí sinh chưa làm xong thì hệ thống vẫn sẽ tự động kết thúc bài thi.
- Nếu trong quá trình thi, trình duyệt bị đứng không thao tác được thì thử nhấn nút “Back” của trình duyệt, sau nó nhấn nút “Next”. Nếu vẫn không khắc phục được thì liên hệ Giám thị coi thi để được hỗ trợ.
 

 

   Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu